مدیریت هوشمند اتاق سرور
   نرم افزار کنترل و مانیتورینگ اتاق سرور فونیکس
   افزایش ضریب ایمنی و ضریب بالای امنیت و آسایش
   کنترل از راه دور و مانیتورینگ لحظه به لحظه
مدیریت یکپارچه اتاق سرور
     فونیکس
       مدیریت هوشمند و یکپارچه اتاق سرور

          1- کنترل و مانیتورینگ المان های محیطی
          2- کنترل و مانیتورینگ سیستم نظارت تصویری
          3- کنترل و مانیتورینگ سیستم تردد
همراهان ارگ
همراهان همیشگی ما

اثر انگشت

مرتب سازی براساس: حالت نمایش: تعداد نمایش:
 • ARG 3500
  ARG 3500
  اثر انگشت ، کارت و رمز
  ظرفیت تعریف 3000 اثر انگشت 
  ظرفیت تعریف 30.000 کارت 
  ظرفیت ثبت 100.000 تردد 
  کاتالوگ محصول
 • ARG 8006
  ARG 8006
  اثر انگشت
  ظرفیت تعریف 1000 اثر انگشت
  ظرفیت ثبت 30.000 تردد
  کاتالوگ محصول
 • ARG 1500
  ARG 1500
  اثر انگشت،کارت و رمز عبور
  ظرفیت تعریف 2000 اثر انگشت
  ظرفیت تعریف رمز عبور و کارت پرسنلی نا محدود
  کاتالوگ محصول