مدیریت هوشمند اتاق سرور
   نرم افزار کنترل و مانیتورینگ اتاق سرور فونیکس
   افزایش ضریب ایمنی و ضریب بالای امنیت و آسایش
   کنترل از راه دور و مانیتورینگ لحظه به لحظه
مدیریت یکپارچه اتاق سرور
     فونیکس
       مدیریت هوشمند و یکپارچه اتاق سرور

          1- کنترل و مانیتورینگ المان های محیطی
          2- کنترل و مانیتورینگ سیستم نظارت تصویری
          3- کنترل و مانیتورینگ سیستم تردد
همراهان ارگ
همراهان همیشگی ما

نمایندگی های فروش

 • پارسا نت

  • نام و نام خانوادگی: آقای خاکساری
  • تلفن: 03412533669
  • آدرس: کرمان
 • پیشگامان راه فردای ایرانیان

  • نام و نام خانوادگی: آقای صفایی
  • تلفن: 02537742650
  • آدرس: قم
 • هستی گیتر ایساتیس

  • نام و نام خانوادگی: آقای فرح بخش
  • تلفن: 03516294149
  • آدرس: یزد
 • ماشین های اداری درخشش

  • نام و نام خانوادگی: آقای درخشش فر
  • تلفن: 03155223038
  • آدرس: کاشان