مدیریت هوشمند اتاق سرور
   نرم افزار کنترل و مانیتورینگ اتاق سرور فونیکس
   افزایش ضریب ایمنی و ضریب بالای امنیت و آسایش
   کنترل از راه دور و مانیتورینگ لحظه به لحظه
مدیریت یکپارچه اتاق سرور
     فونیکس
       مدیریت هوشمند و یکپارچه اتاق سرور

          1- کنترل و مانیتورینگ المان های محیطی
          2- کنترل و مانیتورینگ سیستم نظارت تصویری
          3- کنترل و مانیتورینگ سیستم تردد
همراهان ارگ
همراهان همیشگی ما

اهداف و چشم اندازها

شرکت آرام رمز گستران - ارگ - با عنایت خداوند متعال و تکیه بر نیروی انسانی متعهد و متخصص خویش در تلاش است که با ارزیابی و شناسایی دقیق نیازهای کشور در زمینه های توسعه، مدیریت و انرژی، سیستم مدیریت هوشمند ساختمان و مدیریت هوشمند اتاق سرور و تکنولوژی های نوین سیستم های تشخیص و شناسایی چهره را به صورت کاملا بومی و مطابق با شرایط کشور ارائه نموده و با استقرار صحیح این سیستم سهم بسزایی در پیشرفت و توسعه کشور در راستای توسعه پایدار ایفا نماید.