مدیریت هوشمند اتاق سرور
   نرم افزار کنترل و مانیتورینگ اتاق سرور فونیکس
   افزایش ضریب ایمنی و ضریب بالای امنیت و آسایش
   کنترل از راه دور و مانیتورینگ لحظه به لحظه
مدیریت یکپارچه اتاق سرور
     فونیکس
       مدیریت هوشمند و یکپارچه اتاق سرور

          1- کنترل و مانیتورینگ المان های محیطی
          2- کنترل و مانیتورینگ سیستم نظارت تصویری
          3- کنترل و مانیتورینگ سیستم تردد
همراهان ارگ
همراهان همیشگی ما

تشخیص چهره

تشخیص چهره:

مرتب سازی براساس: حالت نمایش: تعداد نمایش:
 • ARG 9300
  ARG 9300
  شناسایی چهره، کارت بدون تماس و رمز
  ظرفیت تعریف 800 چهره
  ظرفیت تعریف 10.000 کارت
    ظرفیت ثبت 100.000 تردد
  کاتالوگ محصول