مدیریت هوشمند اتاق سرور
   نرم افزار کنترل و مانیتورینگ اتاق سرور فونیکس
   افزایش ضریب ایمنی و ضریب بالای امنیت و آسایش
   کنترل از راه دور و مانیتورینگ لحظه به لحظه
مدیریت یکپارچه اتاق سرور
     فونیکس
       مدیریت هوشمند و یکپارچه اتاق سرور

          1- کنترل و مانیتورینگ المان های محیطی
          2- کنترل و مانیتورینگ سیستم نظارت تصویری
          3- کنترل و مانیتورینگ سیستم تردد
همراهان ارگ
همراهان همیشگی ما

نتایج انتخابات ریاست جمهوری 96

نتایج انتخابات ریاست جمهوری 96

آخرین نتایج رسمی شمارش آرا اعلام شده  1396/02/30  ساعت 8:50

کل آرا در اعلام نتایج اولیه     25966729

آرا صحیح                          25182310

آرا روحانی                        14619848

آرا رئیسی                        10125855

آرا میرسلیم                       297276

آرا هاشمی طبا                  189331

تاریخ درج: 1396/02/30