حضور و غیاب

سیستم حضور و غیاب چیست؟

سیستم حضور و غیاب (ساعت حضور غیاب)، شامل سخت افزار و نرم افزاری است که برای ثبت ورود و خروج کلیه شاغلین در یک محیط کاری به کار می رود تا علاوه بر ایجاد نظم در شرکت یا سازمان، با توجه به کارکرد هر یک از پرسنل، مدیران بتوانند حقوق و دستمزد پرداخت کنند. پیش از ساخت سیستم های حضور و غیاب، حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس ثبت دستی ساعت ورود و خروج در دفاتر حضور و غیاب محاسبه می شدند. دستگاه های حضور و غیاب ارگ بر اساس تکنولوژی های متفاوت، ساعات تردد افراد را ثبت می نمایند و با ارتباط دستگاه با نرم افزار کلیه محاسبات صورت می پذیرد و مدیران کلیه زمان های تردد، ماموریت، مرخصی، اضافه کار، کسر کار را کنترل کرده و در پایان هر ماه گزارش کاملی از وقایع طول ماه برای هر یک از پرسنل را به صورت مجزا و یا کلی در اختیار دارند.


محصولات سیستم حضور و غیاب:


1- کارت های بدون تماس با بهره گیری از تکنولوژی (RFID (Radio Frequency Identification 
2- تکنولوژی بیومتریک (استفاده از خصیصه های فیزیولوژیکی و رفتاری انسان جهت شناسایی) اثر انگشت و چهره
3- رمز عبور
4- ترکیبی از تکنولوژی های فوق

مرتب سازی براساس: حالت نمایش: تعداد نمایش:
 • ARG 9400
  ARG 9400
  شناسایی چهره ، اثر انگشت ،کارت بدون تماس و رمز
  ظرفیت تعریف 400 چهره
  ظرفیت تعریف 2000 نمونه اثر اگشت
  ظرفیت تعریف 10.000 کارت
  ظرفیت ثبت 100.000 تردد
  کاتالوگ محصول
 • ARG 3500
  ARG 3500
  اثر انگشت ، کارت و رمز
  ظرفیت تعریف 3000 اثر انگشت 
  ظرفیت تعریف 30.000 کارت 
  ظرفیت ثبت 100.000 تردد 
  کاتالوگ محصول
 • ARG 3100
  ARG 3100
  کارت بدون تماس و رمز عبور 
  ظرفیت تعریف 30.000 کارت 
  ظرفیت ثبت 50.000 تردد  کاتالوگ محصول