تشخیص و شناسایی چهره


سیستم تشخیص هویت و تشخیص و شناسایی چهره در ایران با مطالعلت اولیه آن در سال 85 در شرکت آرام رمز گستران (ارگ)آغاز گردید و اولین مدل آن در سال 86 به بهره برداری آزمایشی رسید و در سال 87 پس از طی مراحل آزمایش و حذف خطاهای پروسه تولید به بهره برداری نهائی رسیده و موفق به کسب گواهینامه ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به شماره 51412 گردید. و هم اکنون در برخی از ارگان ها منجمله در سازمان زندان های کشور ارائه گردیده است. اولین نمونه عملیاتی آن در کشور در اردیبهشت 88 در ندامتگاه کرمانشاه به تائید مسئولان رسیده و تا کنون این سیستم به طور موفق در خدمت تشخیص هویت در جهت پیشبرد اهداف جرم زایی و ایظا جلوگیری از تقلبهای عادی بزهکاران به کار می رود . این سامانه به نحوی طراحی گردیده است که بزهکاران دارای سوء سابقه که قبلا عکس آنها گرفته شده است به محض دستگیری مجدد و الزام به ندامتگاه در زمان عکسبرداری مجدد ولو با تغییر چهره قادر به اختفای هویت خود نبوده و در کسری از دقیقه محکومیت های قبلی فرد مورد نظر جهت بررسی ظاهر و افشاء می گردد و بنابر این محکومیت سابقه دار که با هویت های جعلی تلاش در اختفای هویت و جرایم قبلی خود می نمودن از این پس قادر به ادامه این تقلب نخواهند بود .
مرتب سازی براساس: حالت نمایش: تعداد نمایش:
محصولی جهت نمایش وجود ندارد.