تشخیص چهره

تشخیص چهره:

مرتب سازی براساس: حالت نمایش: تعداد نمایش:
 • ARG 9300
  ARG 9300
  شناسایی چهره، کارت بدون تماس و رمز
  ظرفیت تعریف 800 چهره
  ظرفیت تعریف 10.000 کارت
    ظرفیت ثبت 100.000 تردد
  کاتالوگ محصول