کلیدهای لمسی

کلیدهای لمسی تغییری شگرف در زیبا سازی منازل ، شرکتها و فضاهای مختلف ایجاد کرده اند. این کلیدها قابلیت جایگزین شدن برای کلیدهای سنتی را دارند. کلیدهای لمسی شرکت آرام رمز گستران ( ارگ ) در طرح و رنگ های مختلف قابل سفارش هستند.

 کلید های لمسی به دو دسته : 1-هوشمند 2-غیر هوشمند دسته بندی می شود.

 

مرتب سازی براساس: حالت نمایش: تعداد نمایش: