ساختمان اداری هوشمند

ساختمان های اداری در حال استفاده و یا در حال بازسازی با توجه به قدمت ساخت و ضعف های تاسیساتی در بخش های الکتریکال و مکانیکال به صورت ناکارآمدی انرژی را هدر می دهند. امروزه مدیریت مصرف انرژی با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی یک ضرورت به حساب آمده و از طرف دیگر استفاده از سیستم های کننرلی هوشمند از یک پدیده لوکس خارج شده و به یک نیاز مهم تبدیل گشته است، به گونه ای که مجهز نبودن ساختمانها به این سیستم در آینده ای نه چندان دور یک نقص بزرگ به حساب می آید.
مدیریت مصرف شعار نیست بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. مدیریت مصرف، استفاده هوشمندانه از امکانات، جهت جلوگیری ازایجاد بحران و مدیریت آن است. روشن بودن غیر ضروری سیستم روشنایی، لامپ ها در راهرو های ساختمان های اداری در اتاق های جلسات، دفاتر مدیران و باقی فضاها جدای از هدر رفت انرژی، یکی از منابع تولید گرما در فصل تابستان می باشد. روشن بودن و روشن ماندن سیستم های سرمایشی در این ساختمان ها در ساعات غیر کاری و یا در زمان هایی که دمای اتاق یا راهروها به حد مطلوب رسیده است نیز یکی از علل هدر رفت انرژی و سرمایه می باشد.
آبدار خانه های این ساختمان ها جهت تهیه چای برای تعداد زیاد کارمندان و کارکنان همیشه روشن است. در پایان ساعت اداری در صورت عدم خاموش نمودن سیستم روشنایی و سیستم های تهویه مطبوع نیاز به سرکشی یه تک تک فضاها می باشد. و اگر این مهم درست صورت نپذیرد که اصولا به جهت گسترگی فضاها سیستم ها روشن می ماند، هدر رفت انرژی در این ساعات به جهت ساعت پیک مصرف شبانه بسیار بیشتر خواهد بود. راه حل بهینه سازی مصرف در این ساختمان ها استفاده از سیستم های هوشمند است. سیستم های هوشمند پیشرفته و مقرون به صرفه با ارائه راهکارهایی بر مبنای تکنولوژی روز و قابلیت کنترل و مانیتورینگ و مدیریت مصرف تا حد بسیار زیادی از این هدر رفت جلوگیری می کنند.
انعطاف پذیری، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی نیاز اساسی ساختمان های با کاربری اداری می باشد. با بررسی های صورت گرفته در این نوع ساختمان ها، عمده مسایل پیشرو در هوشمند سازی یک ساختمان اداری عبارتند از :
 - عدم امکان تغییر در سیم کشی ها و سیستم برق و تابلو برق ها
 - عدم وجود بستر ارتباطی جهت تجهیزات کنترلی
 - عدم امکان تغییر در تاسیسات
 - عدم وجود افراد متخصص
 - مراجعین و تردد های زیاد

بنابراین با توجه به مسایل مطرح شده در یک ساختمان اداری قدیمی نیاز به سیستمی است که :
 - در بهینه سازی مصرف انرژی کارا باشد.
 - امنیت و ایمنی فضای مورد نظر را فراهم سازد.
 - بدون نیاز به تغییر در سیم کشی قابلیت هوشمند سازی را دارا باشد.
 - کلیه تنظیمات بصورت خودکار و بدون نیاز به افراد متخصص انجام شود.
 - نصب سیستم ها در زمانی کوتاه صورت پذیرد.
 - محدودیتی در تعداد سیستم های کنترلی وجود نداشته باشد.
 - بستر مورد نیاز به جهت عدم وجود شبکه مورد نیاز بدون سیم باشد.
 - قابلیت افزایش تعداد دستگاه ها وجود داشته باشد.


مرتب سازی براساس: حالت نمایش: تعداد نمایش:
  • دستگاه کنترل هوشمند دفتر کار
    دستگاه کنترل هوشمند دفتر کار

    این دستگاه جهت هوشمند سازی دفتر و یا اتاق کار در ساختمان های اداری به کار می رود. کنترل سیستم روشنایی، کنترل سیستم های تهویه مطبوع و کنترل امنیت ساختمان های اداری از ویژگی های این محصول می باشد.

    کاتالوگ محصول