حضور و غیاب

سیستم حضور و غیاب چیست؟

از سیستم حضور و غیاب (ساعت حضور غیاب)، که سیستمی متشکل از سخت افزار و نرم افزار است، برای ثبت ورود و خروج کلیه شاغلین در یک محیط کاری استفاده می شود. از سیستم حضور و غیاب برای ایجاد نظم در شرکت یا سازمان استفاده شده و همچنین به کمک این دستگاه، این امکان برای مدیران فراهم می شود تا با توجه به کارکرد هر یک از پرسنل، حقوق و دستمزد آنها را پرداخت کنند. پیش از ساخت سیستم های حضور و غیاب، حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس ثبت دستی ساعت ورود و خروج در دفاتر حضور و غیاب محاسبه می شدند. دستگاه های حضور و غیاب ارگ بر اساس تکنولوژی های متفاوت، ساعات تردد افراد را ثبت کرده و با ارتباط دستگاه با نرم افزار کلیه محاسبات صورت می پذیرد. بر این اساس مدیران توانایی کنترل بر کلیه زمان های تردد، ماموریت، مرخصی، اضافه کار، کسر کار را داشته و در پایان هر ماه گزارش کاملی از وقایع طول ماه برای هر یک از پرسنل به صورت مجزا و یا کلی در اختیار خواهند داشت.

محصولات سیستم حضور و غیاب:

 1- کارت های بدون تماس با بهره گیری از تکنولوژی (RFID (Radio Frequency Identification 

 2- تکنولوژی بیومتریک (استفاده از خصیصه های فیزیولوژیکی و رفتاری انسان جهت شناسایی) اثر انگشت و چهره

3- رمز عبور
4- ترکیبی از تکنولوژی های فوق

مرتب سازی براساس: حالت نمایش: تعداد نمایش:
 • ARG 9400
  ARG 9400
  شناسایی چهره ، اثر انگشت ،کارت بدون تماس و رمز
  ظرفیت تعریف 400 چهره
  ظرفیت تعریف 2000 نمونه اثر اگشت
  ظرفیت تعریف 10.000 کارت
  ظرفیت ثبت 100.000 تردد
  کاتالوگ محصول
 • ARG 3500
  ARG 3500
  اثر انگشت ، کارت و رمز
  ظرفیت تعریف 3000 اثر انگشت 
  ظرفیت تعریف 30.000 کارت 
  ظرفیت ثبت 100.000 تردد 
  کاتالوگ محصول
 • ARG 3100
  ARG 3100
  کارت بدون تماس و رمز عبور 
  ظرفیت تعریف 30.000 کارت 
  ظرفیت ثبت 50.000 تردد  کاتالوگ محصول