تشخیص چهره

مرتب سازی براساس: حالت نمایش: تعداد نمایش:
 • ARG 9400
  ARG 9400
  شناسایی چهره ، اثر انگشت ،کارت بدون تماس و رمز
  ظرفیت تعریف 400 چهره
  ظرفیت تعریف 2000 نمونه اثر اگشت
  ظرفیت تعریف 10.000 کارت
  ظرفیت ثبت 100.000 تردد
  کاتالوگ محصول
 • ARG 9300
  ARG 9300
  شناسایی چهره ، کارت بدون تماس و رمز
  ظرفیت تعریف 800 چهره 
  ظرفیت تعریف 10.000 کارت 
  ظرفیت ثبت 100.000 تردد
  کاتالوگ محصول