اثر انگشت

مرتب سازی براساس: حالت نمایش: تعداد نمایش:
 • ARG 3500
  ARG 3500
  اثر انگشت ، کارت و رمز
  ظرفیت تعریف 3000 اثر انگشت 
  ظرفیت تعریف 30.000 کارت 
  ظرفیت ثبت 100.000 تردد 
  کاتالوگ محصول
 • ARG 8006
  ARG 8006
  اثر انگشت
  ظرفیت تعریف 1000 اثر انگشت
  ظرفیت ثبت 30.000 تردد
  کاتالوگ محصول
 • ARG 1500
  ARG 1500
  اثر انگشت،کارت و رمز عبور
  ظرفیت تعریف 2000 اثر انگشت
  ظرفیت تعریف رمز عبور و کارت پرسنلی نا محدود
  کاتالوگ محصول