خانه هوشمند
خانه هوشمند فاکس
 10:55:35 AM 10:55:37 AMکنترل سیستم روشنایی
کنترل سیستم سرمایش و گرمایش
کنترل سیستم صوتی
کنترل سیستم امنیتی
کنترل سیستم نظارت تصویری
همراهان ارگ
همراهان همیشگی ما

نتایج انتخابات ریاست جمهوری 96

نتایج انتخابات ریاست جمهوری 96

آخرین نتایج رسمی شمارش آرا اعلام شده  1396/02/30  ساعت 8:50

کل آرا در اعلام نتایج اولیه     25966729

آرا صحیح                          25182310

آرا روحانی                        14619848

آرا رئیسی                        10125855

آرا میرسلیم                       297276

آرا هاشمی طبا                  189331

تاریخ درج: 1396/02/30