نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1400

نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1400

نتایج انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم

1- آیت الله سید ابراهیم رییسی : 17 میلیون و 800 هزار رای ( 62.2 درصد )

2- محسن رضایی : 3 میلیون و 300 هزار رای ( 11.5 درصد )

3- عبداناصر همتی : 2 میلیون و 400 هزار رای ( 8.3 درصد )

4- امیر حسین قاضی زاده : 1 میلیون ( 3.4 درصد )

تاریخ درج: 1400/03/29