شرکت آرام رمز گستران جهت طراحی و تولید محصولات امنیتی و کنترلی دانش بنیان شد.

شرکت آرام رمز گستران جهت طراحی و تولید محصولات امنیتی و کنترلی دانش بنیان شد. شرکت آرام رمز گستران جهت طراحی و تولید محصولات امنیتی و کنترلی دانش بنیان شد.
نام این شرکت در لیست شرکت های تولید کننده محصولات دانش بنیان در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت و اجرا به آدرس www.daneshbonyan.ir آمده است.
سیستم های کنترل و مانیتورینگ اتاق سرور ، سیستم مدیریت هوشمند ساختمان ، سیستم فونیکس ، نرم سامانه تشخیص و شناسایی چهره و احراز هویت ، سیستم های کنترل دسترسی و حضور و غیاب از محصولات شرکت ارگ می باشند .
تاریخ درج: 1393/10/25