حضور شرکت دانش بنیان آرام رمز گستران در کنگره و نمایشگاه بین المللی شهرهوشمند ترکیه-استانبول

حضور شرکت دانش بنیان آرام رمز گستران در کنگره و نمایشگاه بین المللی شهرهوشمند ترکیه-استانبول کنگره بین المللی شبکه هوشمند و شهرهای استانبول و نمایشگاه بین المللی (ICSG) سالانه یک رویداد برتر بین المللی در مورد شبکه های هوشمند و شهرهای هوشمند است. ICSG در تلاش است محققان ، پزشکان ، توسعه دهندگان و کاربران را گرد هم آورد تا ایده ها و نتایج پیشرفته ، و نوآوری های پیشرفته و تبادل تکنیک ها ، ابزارها و تجربیات را بررسی و بحث کنند.

این کنگره با حمایت مالی وزارت علوم ، صنعت و فناوری جمهوری ترکیه ، وزارت انرژی و منابع طبیعی ، وزارت محیط زیست و شهرسازی ، وزارت حمل و نقل ، امور دریایی و ارتباطات ، فصل انرژی و انرژی IEEE ترکیه (IEEE-PES ترکیه) ، انجمن اپراتورهای توزیع و سیستم (ELDER) و انجمن شرکتهای توزیع گاز طبیعی ترکیه (GAZBIR) و بسیاری از موسسات و انجمنها برگزار می شود.
تاریخ درج: 1400/03/26