سوالات متداول

  • برای تنظیم محدوده مجاز اضافه کاری باید به چه صورت عمل نمود؟

    برروی منو قوانین کلیک نمایید و در TAB اضافه کاری محدوده مجاز اضافه کاری (حداقل و حداکثر) را تنظیم نمایید.
  • تعریف تقویم به چه منظور به کار می رود؟

    برای تعریف تعطیلات رسمی به کار می رود.
  • برای ورود به نر م افزار چه تنظیماتی باید انجام شود؟

    بعد از گرفتن کلید 1 و 2 از واحد پشتیبانی ارگ نام کاربرSQL را SA تنظیم نموده، و نام بانک را برای نرم افزارPersonnel ، ARGPERSONNEL و برای نرم افزارARGTIMEX،IDVERDB تنظیم نمایید. سپس کلید اتصال را کلیک و نام کاربر و رمز را وارد نمایید.