خانه هوشمند
خانه هوشمند فاکس
 10:55:35 AM 10:55:37 AMکنترل سیستم روشنایی
کنترل سیستم سرمایش و گرمایش
کنترل سیستم صوتی
کنترل سیستم امنیتی
کنترل سیستم نظارت تصویری
همراهان ارگ
همراهان همیشگی ما

معرفی مدیریت

  • تیمسار جلال آرام
    • نام و نام خانوادگی: تیمسار جلال آرام
    • تحصیلات:کارشناسی ارشد هوا فضا
    • سمت: رییسی هیئت مدیره
    • پست الکترونیک: --