معرفی مدیریت

 • پوریا آرام
  • نام و نام خانوادگی: پوریا آرام
  • تحصیلات:--
  • سمت: مدیر عامل
  • پست الکترونیک: param@Argsecure.com
 • مهسا معصومی
  • نام و نام خانوادگی: مهسا معصومی
  • تحصیلات:کارشناس ارشد شهرسازی
  • سمت: مدیر بازرگانی
  • پست الکترونیک: argsecure@gmail.com
 • تیمسار جلال آرام
  • نام و نام خانوادگی: تیمسار جلال آرام
  • تحصیلات:کارشناسی ارشد هوا فضا
  • سمت: رییس هیئت مدیره
  • پست الکترونیک: --