کنترل ترددسیستم کنترل تردد و دسترسی چیست :

کنترل تردد به معناي مديريت و کنترل دسترسی يا دستيابي به يک منبع و گرفتن سرويس از آن مي باشد و  به عنوان ابزاری فعال جهت تایید یا رد ورود و خروج از مکان هایی خاص مانند ساختارهای تجاری، صنعتی، دولتی و به خصوص مراکز مالی و تولیدی بکار می رود. سیستم های امروزی بسیار بیشتر از ایجاد محدودیت دسترسی برای یک فضا عمل می کنند. در اين سيستم با استفاده از دستگاه هاي کنترل تردد و نرم افزار مدیریت دسترسی می توان مجوز ورود و خروج افراد به اتاق ها، انبار ها و گذرها را بطور کامل مديريت نمود. این تکنولوژی به شما کمک می کند که کلیه ترددهای یک مجموعه را بصورت متمرکز، کنترل و مدیریت نموده و سطوح مختلف دسترسی پرسنل را بسته به نیاز، بصورت لحظه ای تعریف و اعمال نمایید.

تکنولوژی های شناسایی و ثبت تردد در این سیستم شامل :

  • استفاده از کارت های بدون تماس با بهره گیری از تکنولوژی RFID
  • مولفه بیومتریک اثرانگشت
  • مولفه بیومتریک چهره
  • رمز عبور
  • ترکیبی از تکنولوژی های فوق می باشد
مرتب سازی براساس: حالت نمایش: تعداد نمایش: