خانه هوشمند
خانه هوشمند فاکس
 10:55:35 AM 10:55:37 AMکنترل سیستم روشنایی
کنترل سیستم سرمایش و گرمایش
کنترل سیستم صوتی
کنترل سیستم امنیتی
کنترل سیستم نظارت تصویری
همراهان ارگ
همراهان همیشگی ما

تشخیص چهره

تشخیص چهره:

مرتب سازی براساس: حالت نمایش: تعداد نمایش:
 • ARG 9300
  ARG 9300
  شناسایی چهره، کارت بدون تماس و رمز
  ظرفیت تعریف 800 چهره
  ظرفیت تعریف 10.000 کارت
    ظرفیت ثبت 100.000 تردد
  کاتالوگ محصول