تشخیص اثر انگشتامروزه تكنولوژي اثر انگشت براي مقاصد امنيتي استفاده مي گردد. اين سيستم ها براي محدود كردن يا ارزيابي حفاظتي از كساني كه قصد استفاده از رايانه ها را دارند مورد استفاده قرار مي گيرند. همانگونه كه تكنولوژي اثر انگشت در حال توسعه و گسترش مي باشد انتظار مي رود آنها بيشتر مقرون به صرفه و قابل حمل پذيرتر گردند و در نتيجه شناسايي افراد راحت تر و سريع انجام گيرد. در نهايت تكنولوژي اثر انگشت براي تضمين ايمني و بالا بردن قابليت اطمينان از انواع كسب و كار در بخش صنعت، از جمله دستگاه هاي شخصي و صنايع مالي بكار گرفته مي شود.مرحله تطابق اثر انگشتورودي با تصاوير موجود در پايگاه داده، از تصويري از پايگاه داده آغاز مي شود كه بيشترين شباهت را با ورودي داشته باشد. در اين پايان نامه يك روش براي انداز ه گيري شباهت و دسته بندي پيوسته اثر انگشت مبتني بر تصوير بلوك جهتي،ارائه شده است. روش ارائه شده نسبت به انتقال و چرخش اثر انگشت مقاوم بوده و نيازي به وجود و آشكارسازي نقطه مرجع ندارد.

مرتب سازی براساس: حالت نمایش: تعداد نمایش: